Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014< classica /190   - NEAR MINT 450 EURO ..No2 PACKET 100 HEAVY METAL / HARD ROCK ... 300 euro VG / EX+